Skat, ressourcer og klima

IBIS arbejder med skat, klima og naturressourcer for at sikre rettigheder og bedre levevilkår for verdens fattigste.

Der er ressourcer nok i verden til at skabe udvikling for verdens fattigste og sikre et bæredygtigt klima. Problemet er, at ressourcerne er ulige fordelt inden for og på tværs af landegrænser, og at det er de fattige, der rammes hårdest af klimaforandringer.

Det er disse uligheder og strukturelle forhold, IBIS arbejder for at adressere og forandre gennem vores samarbejde med partnere i lande verden over.